Nyheder fra Filskov Friplejehjem

Pr. 2. juli 2020 kan der som udgangspunkt frit aflægges besøg på både uden- og indendørs arealer på plejehjem.
Dvs at det igen bliver muligt at besøge sine pårørende i deres egen lejlighed. Det vil dog stadig også være muligt at fortsætte med besøg på terrasse eller i teltene, da dette nu engang er en sikrere metode ved besøg. Og da vi jo langtfra er fri for Covid-19 i Danmark - hvilket vi for nylig har set i bla. Hjørring, hvor et plejecenter blev rigtig alvorlig ramt - vil vi stadig opfordre til, at man tænker udebesøg ind, hvis det er muligt.
 
Indebesøg må kun foregå i beboerens egen lejlighed, man må altså ikke opholde sig i fællesarealerne. Dog må man som noget nyt komme den vej ind, hvis man ønsker det.
 
Der vil ved indgangen til hver afdeling være placeret håndsprit, som man skal benytte, inden man går ind i afdelingen. Ligeledes opfordres der fra Sundhedsmyndighederne til, at både beboerne og de besøgende benytter relevante værnemidler som mundbind og handsker, og at man holder afstand, så der stadig ikke gives hånd eller knus. Har man nogle symptomer eller har man været sammen med syge mennesker, skal man udskyde sit besøg. Og skulle man være så uheldig at få Covid-19 efter at man har besøgt plejehjemmet, skal man kontakte os hurtigst muligt.
 
Hvis man under besøget påtænker at gå en lille tur med beboeren, skal man benytte sig af den nærmeste yderdør, så man ikke går gennem mere fællesareal end nødvendigt og stadig tænke afstand og mundbind ind, i fald man kommer tættere på end de 2 m.
 
Det vil så også igen blive muligt at få frisør og fodterapeut i huset, ligesom I igen må medbringe kaffe eller en lille ting til beboeren ved besøg, blot I passer på med fælles kontaktflader.

Kursus i Nænsom nødværge

I september 2018 har alt plejepersonale været på kursus i nænsom nødværge. Det var den såkaldte Durewall metode, som er en konfliktdæmpende metode til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd. Metoden bygger på en humanistisk indstilling og et etisk grundlag, hvor fokus ligger på forebyggende indsats og en forståelse for, hvad der kan udløse en udadreagerende eller aggressiv adfærd. Man lærte, hvordan man bedst muligt afværgede tilspidsede situationer og mødte udadreagerende personer på en aggressionsdæmpende måde, hvordan man bedst beskyttede sig selv, sine kolleger og "angriberen" uden at anvende unødig vold eller krænke "angriberen". 

Foråret 2017 - kurser.

Dette forår har hele personalegruppen været på et 3-dages kursus i "Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet", og efterfølgende et 5 dages kursus kaldet "Arbejdet med sindslidende med misbrug", som omhandlede de forskellige sindslidelser, hjernens opbygning, medicinlære, bivirkninger, og hvordan man bedst arbejder omsorgsfuldt og konstruktivt med disse mennesker. Spændende kurser, der giver os en fælles basis at arbejde ud fra, og samtidig nogle lærerige dage sammen med kollegerne på en anden måde end til daglig. Begge kurser var arrangeret i samarbejde med Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg.
 

Socialøkonomisk Virksomhed

I juni 2016 er vi blevet certificeret som en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed.

Demenskursus - foråret 2016

 
Så har vi sammen med Social- & Sundhedsskolen i Esbjerg fået arrangeret et kursus i "Omsorg til personer med demens".
 
Det bliver et 5 dages kursus for ALLE medarbejdere på Filskov Friplejehjem, hvor vi skal lære, hvordan man bedst muligt omgås demente personer, så der skabes de bedste betingelser for de demente og deres pårørende.
 
Formålet er at vi skal kunne yde en professionel og respektfuld omsorg både på et socialpædagogisk og -psykologisk grundlag og yde støtte og vejledning til pårørende til personer med demens. Vi glæder os allesammen til at få ny viden og komme tilbage og bruge den efterfølgende.
 
Aktivitetskalender
           
Filskov Friplejehjem
Solhaven 1, Filskov
7200 Grindsted
Telefon 7950 1300
Daglig leder af hjemmet 
Marianne Lübker
Mobil 2122 4834
Send os en mail