Nyheder fra Filskov Friplejehjem

Foråret 2017 - kurser.

Dette forår har hele personalegruppen været på et 3-dages kursus i "Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet", og efterfølgende et 5 dages kursus kaldet "Arbejdet med sindslidende med misbrug", som omhandlede de forskellige sindslidelser, hjernens opbygning, medicinlære, bivirkninger, og hvordan man bedst arbejder omsorgsfuldt og konstruktivt med disse mennesker. Spændende kurser, der giver os en fælles basis at arbejde ud fra, og samtidig nogle lærerige dage sammen med kollegerne på en anden måde end til daglig. Begge kurser var arrangeret i samarbejde med Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg.
 

Socialøkonomisk Virksomhed

I juni 2016 er vi blevet certificeret som en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed.

Demenskursus - foråret 2016

 
Så har vi sammen med Social- & Sundhedsskolen i Esbjerg fået arrangeret et kursus i "Omsorg til personer med demens".
 
Det bliver et 5 dages kursus for ALLE medarbejdere på Filskov Friplejehjem, hvor vi skal lære, hvordan man bedst muligt omgås demente personer, så der skabes de bedste betingelser for de demente og deres pårørende.
 
Formålet er at vi skal kunne yde en professionel og respektfuld omsorg både på et socialpædagogisk og -psykologisk grundlag og yde støtte og vejledning til pårørende til personer med demens. Vi glæder os allesammen til at få ny viden og komme tilbage og bruge den efterfølgende.
 
Aktivitetskalender
           
Filskov Friplejehjem
Solhaven 1, Filskov
7200 Grindsted
Telefon 7950 1300
Daglig leder af hjemmet 
Marianne Lübker
Mobil 2122 4834
Send os en mail