Et plejehjem i særklasse

 
Sammen med beboerne og de pårørende vil vi skabe et hjem, hvor det kan mærkes at livet leves og Filskov Friplejehjem tilbyder:
  • Alle ældre, som er visiteret til pleje og en plejebolig, mulighed for at flytte ind.
  • Pleje og omsorg af høj standard ydet af uddannet personale. Vores personale er sammensat med brede menneskelige og faglige kompetencer. Og i 2016 har samtlige fastansatte medarbejdere været på et 5-dages demenskursus, så alle har kompetencer til at støtte/hjælpe demente bedst muligt. Ligeledes har  vores leder diplomuddannelse inden for demens.
  • I 2017 har vi været på kurser i henholdsvis "anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet" og "arbejdet med sindslidende med misbrug", så vi står godt rustet til at kunne modtage og yde omsorg for mennesker, der kan have specielle behov.
  • Dejlig frisklavet mad fra eget køkken. Vi spiser middagsmad i fællesskab i spisestuen.
  • Medarbejderne spiser med til måltiderne for at skabe et hjemligt miljø.
  • Medbestemmelse så der gives plads til det, der betyder noget for hver enkelt beboer. Meningsfulde aktiviteter i løbet af ugen.
  • Mulighed for tilkøbsydelser så den enkelte kan tilkøbe ex. mere rengøring, personlig pleje eller hjælp til at komme på besøg ved familie. Vi har frisør og fodpleje tilknyttet hjemmet.
  • Hjælp og støtte fra lokale frivillige, der er en del af vores hus.
  • Vi følger årets gang med respekt for traditionerne.

 

 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
GENERALFORSAMLING FOR FILSKOV FRIPLEJEHJEM
og "Filskov Friplejehjems Venner"
Mandag d. 30.8.21 kl. 19
Se hele indkaldelsen her

           
Filskov Friplejehjem
Solhaven 1, Filskov
7200 Grindsted
Telefon 7950 1300
Daglig leder af hjemmet 
Vibeke Andresen 
Mobil 2369 4249
Send os en mail