Et plejehjem i særklasse

 
Sammen med beboerne og de pårørende vil vi skabe et hjem, hvor det kan mærkes at livet leves og Filskov Friplejehjem tilbyder:
  • Alle ældre, som er visiteret til pleje og en plejebolig, mulighed for at flytte ind.
  • Pleje og omsorg af høj standard ydet af uddannet personale. Vores personale er sammensat med brede menneskelige og faglige kompetencer. Og i 2016 har samtlige fastansatte medarbejdere været på et 5-dages demenskursus, så alle har kompetencer til at støtte/hjælpe demente bedst muligt. Ligeledes har  vores leder diplomuddannelse inden for demens.
  • I 2017 har vi været på kurser i henholdsvis "anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet" og "arbejdet med sindslidende med misbrug", så vi står godt rustet til at kunne modtage og yde omsorg for mennesker, der kan have specielle behov.
  • Dejlig frisklavet mad fra eget køkken. Vi spiser middagsmad i fællesskab i spisestuen.
  • Medarbejderne spiser med til måltiderne for at skabe et hjemligt miljø.
  • Medbestemmelse så der gives plads til det, der betyder noget for hver enkelt beboer. Meningsfulde aktiviteter i løbet af ugen.
  • Mulighed for tilkøbsydelser så den enkelte kan tilkøbe ex. mere rengøring, personlig pleje eller hjælp til at komme på besøg ved familie. Vi har frisør og fodpleje tilknyttet hjemmet.
  • Hjælp og støtte fra lokale frivillige, der er en del af vores hus.
  • Vi følger årets gang med respekt for traditionerne.

 

 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
   
   
           
Filskov Friplejehjem
Solhaven 1, Filskov
7200 Grindsted
Telefon 7950 1300
Daglig leder af hjemmet 
Vibeke Andresen 

Send os en mail