Gode råd


Når du skal flytte ind på plejehjemmet, er der nogle praktiske ting du skal huske:

  • Melde flytning til folkeregisteret.
  • Kontakte forsikringsselskabet for opsigelse eller videreførelse af indbo- og ansvarsforsikring.
  • Melde adresseændring til licenskontoret.
  • Melde flytning af din telefon.
  • Meddele evt. nyt telefonnr. til dine pårørende.
   
   
Aktivitetskalender
           
Filskov Friplejehjem
Solhaven 1, Filskov
7200 Grindsted
Telefon 7950 1300
Daglig leder af hjemmet 
Marianne Lübker
Mobil 2122 4834
Send os en mail