Personalet

 Personalegruppen på Filskov Friplejehjem består af mange faggrupper. Vi har SOSU-assistenter, SOSU-hjælpere, Husassistenter, Ernæringsassistenter, Serviceassistenter, Pedel, Kontorassistent, egen centersygeplejerske og flere til.
   
   
   
           
Filskov Friplejehjem
Solhaven 1, Filskov
7200 Grindsted
Telefon 7950 1300
Daglig leder af hjemmet 
Vibeke Andresen 

Send os en mail