Personalet

 Personalegruppen på Filskov Friplejehjem består af mange faggrupper. Vi har SOSU-assistenter, SOSU-hjælpere, Husassistenter, Ernæringsassistenter, Serviceassistenter, Pedel, Kontorassistent og flere til.
GENERALFORSAMLING FOR FILSKOV FRIPLEJEHJEM
og "Filskov Friplejehjems Venner"
Mandag d. 30.8.21 kl. 19
Se hele indkaldelsen her

           
Filskov Friplejehjem
Solhaven 1, Filskov
7200 Grindsted
Telefon 7950 1300
Daglig leder af hjemmet 
Vibeke Andresen 
Mobil 2369 4249
Send os en mail