Vore værdier

 
Filskov Friplejehjem ønsker:
  • At skabe trygge rammer for et udfordrende, ældrevenligt og dagligdags miljø, som tager udgangspunkt i den enkelte beboers ønsker.
  • At være et sted med muligheder, der giver plads til dig som du er og har respekt for dig, dine pårørende, medarbejderne og de frivillige.
  • At være et sted, hvor det er rart at bo, gæste og arbejde, hvor vi i fællesskab vil skabe hjemlig hygge og atmosfære.
  • At være et sted, hvor beboerne bevarer deres selv- og medbestemmelse, så længe de magter dette.
  • At være et naturligt mødested for ældre i Filskov samt at de frivillige er en del af vores miljø. Vores fokusværdier er: HJEMLIG ATMOSFÆRE, FÆLLESSKAB OG RESPEKT. Dette vil være gennemgående i vores kultur.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENERALFORSAMLING FOR FILSKOV FRIPLEJEHJEM
og "Filskov Friplejehjems Venner"
Mandag d. 30.8.21 kl. 19
Se hele indkaldelsen her

           
Filskov Friplejehjem
Solhaven 1, Filskov
7200 Grindsted
Telefon 7950 1300
Daglig leder af hjemmet 
Vibeke Andresen 
Mobil 2369 4249
Send os en mail